Viktig info om Covidpass

Regeringen har fattat beslut om att vaccinationsbevis kan användas som smittskyddsåtgärd vid offentliga tillställningar och allmänna sammankomster som äger rum inomhus och samlar fler än 100 personer.

 

För Örebro SK Bandy innebär detta att hemmamatcher som spelas från och med onsdag 1 december endast kan besökas om man har ett giltigt vaccinationspass.

Du kan ladda ner ditt vaccinationspass med bank id här. Det är endast dessa som är godkända av EU och det är dessa som skall visas upp och skannas tillsammans med giltig legitimation utanför våra entréer. Om du inte kan ladda ner ditt vaccinationspass med bank id så kan du beställa hem ett bevis här.

OBS! Att vaccinationskort från regionen inte är giltiga som vaccinationsbevis. Du behöver ett vaccinationspass. Så om du har tänkt att gå på bandy från och med 1 dec, se till att ha ett giltigt vaccinationspass redo vid ankomst till arenan tillsammans med en giltig legitimation.

Först efter att du visat upp detta vid stationer utanför kan du köpa din biljett på plats eller skanna din förköpsbiljett i entréerna i arenagången.

Testbevis eller tillfriskningsbevis gäller ej som vaccinationsbevis. Fullvaccinerad är man om man har tagit 2 av 2 doser eller 1 av 1 om det är Jansens vaccin. Samt att 14 dagar har passerat från det att sista dosen tagits tills att arrangemanget besöks.

Tänk på att komma till arenan i god tid. Vänligen lyssna på och följ personalens anvisningar. Väl inne i arenan kan du röra dig precis som vanligt.

Har du frågor angående detta? Vänligen kontakta kansliet på oskbandy1908@gmail.com

Undantag för vaccinationsbevis

Vaccinationsbevis gäller inte för personer under 18 år. Du som är under 18 år kan gå på bandy utan att uppvisa vaccinationsbevis. Du behöver dock uppvisa giltig legitimation så att personal på plats kan säkerställa din ålder.

Kravet på vaccinationsbevis gäller inte för personer som av medicinska skäl inte bör vaccinera sig mot sjukdomen Covid-19. Med medicinska skäl avses kontraindikationer mot vaccinering av sjukdomen Covid-19. Dock så måste ett läkarintyg visas upp som styrker att personen i fråga inte bör vaccinera sig mot sjukdomen Covid-19.

”Kontraindikation är i medicin ett tillstånd eller en faktor, som ökar risken med att använda ett särskilt läkemedel, utföra en medicinsk behandling eller engagemang i en särskild aktivitet. En absolut kontraindikation är ett tillstånd som förbjuder användningen av behandlingen överhuvudtaget.”

 Spelare, ledare, domare, media samt all personal kopplad till matchen, så som funktionärer och arenapersonal, omfattas ej av kravet på vaccinationsbevis.