STYRELSE

STYRELSEns sammansättning 2021/22

Anders Bohmansson, ordförande
tomas eriksson, ledamot
mikael johansson, ledamot
åke bredberg, ledamot
göran liljegren, ledamot
lennart eriksson, ledamot
sofia sjölander, ledamot
johan blom, suppleant
anders borehed, suppleant

 

Emil Juhlén 080621-4.jpg

anders bohmansson