Rapport från Årsmötet

ÖSK Bandy hade under tisdagskvällen 31/5 årsmöte i Sisus lokaler på väster i det gamla Västra Mark.

Då föreningens ordförande Anders Bohmansson p.g.a. arbete på annan ort inte kunde närvara, så öppnade vice ordföranden Tomas Eriksson mötet och blev också vald till ordförande för Årsmötet. Till sekreterare för mötet valdes styrelsens ordinarie sekreterare Göran Liljegren.

Mötet flöt på i rask takt och verksamhetsberättelsen och den ekonomiska berättelsen godkändes utan ändringar.

Föreningens revisor Niclas Sundvall fann i sin revisionsberättelse att styrelsens förvaltning hade skett på ett ansvarfullt sätt. Han föreslog mötet att bevilja styrelsen ansvarsfrihet.

Årsmötet beslöt i enlighet med revisorns förslag att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

Det fanns ett förslag på att höja medlemsavgiften men mötet beslutade att behålla de gamla beloppen.

En verksamhetsplan för det kommande året godkändes utan ändringar.

Val:

Till Ordförande för en tid av 1 år valdes Anders Bohmansson.

Till ledamöter för en tid av 2 år valdes Mikael Johansson (omval), Åke bredberg (omval) och Lars Ahlin (nyval).

Kvarstår som ledamöter för en tid av 1 år gör Göran Liljegren, Tomas Eriksson och Lennart Eriksson.

Till suppleanter för en tid av 1 år valdes Johan Blom (omval) och Markus Frisk (nyval).

Till revisor för en tid av 1 år valdes Claes-Göran Rapp, Grant Thornton (nyval).

Till ledamöter i valberedningen valdes Anders Borehed som sammankallande, samt Ulf Nykvist och Peter Nyström.

Efter konstituerande möte beslutades styrelsens sammansättning:

Ordförande: Anders Bohmansson

Vice ordförande: Tomas Eriksson

Sekreterare: Göran Liljegren

Kassör: Lars Ahlin

Ledamöter: Mikael Johansson, Åke Bredberg, Lennart Eriksson

Suppleanter: Johan Blom, Markus Frisk

Mycket glädjande är att ÖSK Bandy får med två nya personer i styrelsearbetet i och med att Lars Ahlin nu blir kassör. Ahlin har en gedigen bakgrund som ekonom som kommer att tillföra föreningen ytterligare kompetens. Samtidigt avtackades Åke Bredberg som kassör efter 9 år. En uppgift han utfört med stort tålamod och skicklighet. Han kvarstår dock i styrelsen som ledamot.

Ett annat nytt ansikte inom ÖSK Bandy är Bollnäsfödde suppleanten Markus Frisk, som till vardags jobbar på Sisu Idrottsutbildarna.

Förväntningarna inför nästa säsong är höga då sportchef Johan Blom gjort ett mycket bra arbete och fått ihop en riktigt stark trupp.

Vi ser fram emot säsongen 2022/23.