Rapport från Årsmötet: Starkt ekonomiskt år

Under tisdagskvällen hölls föreningens Årsmöte i Behrn Arena. Nedan följer en summering från mötet som bl.a. berättar om ett mycket starkt ekonomiskt år trots en mycket tuff tid i samhället under perioden p.g.a. pandemin. Läs mer om orsakerna till det starka ekonomiska resultatet nedan och en hel del annat spännande från kvällens Årsmöte.

Ordförande Anders Bohmansson med klubbikonen, tillika sekreteraren, Göran Liljegren, rattade kvällens Årsmöte med den äran.


Ekonomi, resultat: 501 167


Trots en rådande pandemi har man lyckats leverera ett mycket bra resultat för att vara en säsong helt utan publik. Framför allt marknadssidan, mer om det längre ner, har gjort en strålande insats, samtidigt som vi fått bidrag från RF och fått in pengar på bl.a. soffbiljetter, donationer och andra för tiden aktuella insamlingar.

Eget kapital: Från 10 000 föregående säsong till 511 000 vid bokslutsdatum 30/4 2021.

Ett välbesökt och Coronasäkert Årsmöte lockade många intresserade medlemmar.

Marknadsarbetet har utvecklats enormt under året trots pandemin och osäkerheten den medfört i samhället. Det är fantastiskt kul att det hårda arbete Mikael Johansson och hans team lagt ner gett resultat. Det visar också att det finns ett stort vilande intresse för bandy i Örebro som är på väg att vakna till liv rejält. Långt gångna planer finns på att bygga ett café/värmestuga på kortsidan mot ishallen, en oerhört viktig fråga för aktörerna i bandyhallen, att det inom kort finns en plats inne i hallen att värma sig på. Här finns det också planer på att ishockeyn skall ha sitt gym som skall flyttas från kortsidan på ishallen mot Behrn Arena fotboll.

Antalet medlemmar uppgick till ca 250 stycken, aktivt arbete har gjorts för att bli flera medlemmar och vi har sett en ökning från 150 till 250 under säsongen. Under säsongen 2021/22 kommer tidigare styrelseledamoten i Villa Lidköping, Carl-Gunnar Fasth, att arbeta med medlemsfrågorna tillsammans med bl.a. Tomas Eriksson och Lennart Eriksson. Målsättningen är att bli mer öppna och aktiva mot föreningens medlemmar.

A-lags verksamheten behöver vi inte nämna så mycket här. 21 av 22 matcher vanns och laget spelar i Elitserien säsongen 2021/22.

Ingen U-lags verksamhet p.g.a. rådande pandemi. Laget skulle ha spelat i division 1 Östra. Målsättningen är istället att man spelar division 1 bandy säsongen 2021/22. Att det inte spelades matcher eller tränades nämnvärt mycket har så klart gett en positiv inverkan på årets ekonomiska resultat, det är viktigt att komma ihåg.

Sofia Sjölander valdes enhälligt in som ny styrelseledamot och kommer att ansvara för dambandyverksamheten i styrelsen.

Dambandyverksamhet startades upp under slutskedet av säsongen med positiva gensvar. Mellan 10 - 15 spelare har varit med i uppstarten där ansvarig Sofia Sjölander, ny i styrelsen till säsongen 2021/22, tillsammans med bl.a. Magnus Alm, hållit i träningarna. Detta har varit ett mål under lång sikt, att få igång en dambandyverksamhet, och att vi tagit detta stora kliv framåt är väldigt positivt. Revisionsberättelsen gicks igenom och var väldigt positiv och styrelsen gavs ansvarsfrihet för säsongen 2021/22. Medlemsavgifterna blir oförändrade men innehållet i ett medlemskap skall få ett större mervärde.

Ordförande Anders Bohmansson ser många utmaningar framför sig men är väldigt belåten med det hårda arbete som har gjorts och det ekonomiska resultat som man levererat trots rådande pandemi. Verksamhetsplanen för 2021/22 presenterades, bla budget för den kommande säsongen, bl.a. skall vi ha bättre arrangemang som skapar en härlig helhetsupplevelse för hela familjen. Målsättningen rent omsättningsmässigt är att komma upp på samma nivå som tex Motala inom tre år. Det nystartade damlaget är anmält till dambandyallsvenskan.

Två motioner har inkommit, en om att man fortsatt vill ha bandyfinalen på neutral plan och fortsatt som en match. Det har förekommit vissa diskussioner i pressen om att gå över till bäst av fem matcher. Den motionen om att ha fler matcher än en har inkommit till SBF och SBF:s hållning är att avslå den. ÖSK röstar för bifall på SBF:s Årsmöte. Den andra motionen avser antalet lag herrarnas Elitserie. Motionen säger att ÖSK skall verka för 16 lag permanent i Elitserien och 18 lag i herrarnas bandyallsvenska. Årsmötet röstade för att inte driva inkommen motion vidare.

ÖSK är tillbaka i Elitserien igen efter 12 långa års väntan.


Styrelsens sammansättning 2021/22

Anders Bohmansson, Ordförande, Omval

Mikael Johansson, 1 år kvar

Åke Bredberg, 1 år kvar

Lennart Eriksson, omval 2 år

Göran Liljegren, omval 2 år

Tomas Eriksson, omval 2 år

Sofia Sjölander, fyllnadsval om 1 år för Johan Allansson som uttryckt önskemål om att få lämna styrelsen för att koncentrera sig på andra uppgifter i föreningen.


Suppleanter

Johan Blom, omval 2 år

Anders Borehed, omval 2 år


Revisor Ajournerades. Beslut om ny revisor åläggs styrelsen. Valberedning Lars-Ove Andersson, sammankallande Övriga medlemmar ajourneras och utses av styrelsen i ÖSK Bandy.


Verksamhetsplanen för säsongen 2021/22 kommer att publiceras inom kort här på hemsidan.


Avslutningsvis vill vi passa på att önska alla bandyvänner en riktigt skön sommar och så hoppas vi att vi får ses igen i hallen till vintern när vi spelar i världens bästa bandyliga med herrlaget och förhoppningsvis har ett damlag i seriespel i damallsvenskan.