Rapport från Årsmötet

Örebro SK Bandy höll på måndagskvällen årsmöte i Behrn Arena. Bland många välkända deltagare med behöriga avstånd enligt FHM:s rekommendationer, sågs bl.a. Svampen profilerna Robert Erickson och Lasse Carlsson, bandyfantasten Magnus Alm, styrelsen och ytterligare några bandyfantaster.

Göran under årsmötet.


Det viktigaste som mötet genererade får ändå anses vara förändringen av föreningens stadgar, moderniserade av styrelsen, för att bättre beskriva föreningens ändamål med verksamheten och hur viktigt det är att på sikt ha ungdoms- och flickverksamhet i föreningen för att i större utsträckning kunna försörja seniorlagen med egna produkter. Nedan kan ni se ett utdrag ur stadgarna med den viktigaste förändringen:


§1 FÖRENINGENS ÄNDAMÅL OCH INRIKTNING


Föreningen skall bedriva idrottslig verksamhet i enlighet med ”Idrottsrörelsens verksamhetsidé, vision och värdegrund ” enligt 1 Kap. Sveriges Riksidrottsförbunds (RF) stadgar.


Den övergripande och samordnande verksamheten bedrivs i en stödförening

ÖSK Alliansen. Den direkta idrottsverksamheten bedrivs i specialklubbar som är medlemmar i stödföreningen. Specialklubben för bandy har namnet Örebro SK Bandyklubb, förkortat till ÖSK Bandy i stadgarna. De övergripande målen för ÖSK Bandy är att:


Bedriva bandy på elitnivå för både Damer och Herrar.


Satsa på en bred ungdoms- och juniorverksamhet för både pojkar och flickor.


ÖSK Bandy ska så långt möjligt rekrytera egna spelare till sina representationslag.


Verka för en god omvårdnad av både ledare, spelare och övriga medlemmar samt bedriva aktiv medlemsvård.


Vara en förtroendefull och aktiv samarbetspartner till andra föreningar, sponsorer, media och myndigheter.


Verksamheten skall vara politiskt och religiöst obunden, utformas och organiseras så, att den blir tillgänglig för alla och kan ge utövare tillfredsställelse till var och ens värderingar.


Verksamheten skall organiseras enligt demokratiska principer, varvid individuellt inflytande och ansvarstagande eftersträvas i gemensamma angelägenheter.


ÖSK Bandy skall aktivt arbeta mot doping, matchfixning, fusk och en osund ekonomi.


ÖSK Bandy ska motverka rasism och varje annan form av diskriminering och våld

såväl på som utanför idrottsarenan.


Vi fortsätter med korta rapporter från kvällens årsmöte. En annan stor punkt är skiftet på ordförandeposten. Där tar en av Örebros mest framgångsrika advokater, Anders Bohmansson, över efter Göran Liljegren. Göran som ju gjort en som ni alla vet ovärderlig insats under många år. Han träder istället in som sekreterare under en period av ett år.

Nye ordföranden Anders Bohmansson bredvid sin företrädare Göran.


Avtackningen av Göran Liljegren som ordförande.


Nya i styrelsen är också den tidigare adjungerande marknadsansvarige Micke Johansson, som gör ett mycket stort och viktigt arbete för föreningen. Oerhört glädjande att han kommit in i styrelsen nu med. Som nya suppleanter fick vi in två etablerade ansikten som tidigare verkat i föreningen, juristen Anders Borehed och gamle målvakten Johan Blom.

Därmed har vi för första gången på länge alla platser i styrelsen tillsatta och det kommer att bli väldigt viktigt framöver. Avslutningsvis kan vi konstatera att de viktigaste frågorna framöver som alla underströk unisont, det är att få en stabil ekonomisk grund och att få in fler personer i organisationen för att fortsätta utveckla den mot de av styrelsen uppsatta visionerna.


Ett bra och konstruktivt möte även ifall den närmaste tiden är väldigt oförutsägbar p.g.a. Covid-19.