Kallelse till Årsmöte - OBS! Ändrad tid

Uppdaterad: maj 18

Härmed kallar Örebro SK Bandy alla medlemmar till Årsmöte tisdagen den 8/6 klockan 19:00 i omklädningsrum 6 på Behrn Arena Bandy.


Viktigt att tänka på vid deltagande:

  • Håll avstånd

  • Kom bara om du är helt symptomfri

Eventuella motioner skall vara Örebro SK Bandy tillhanda via postgång eller E-post senast 2021-05-26 för att dom skall hinna att behandlas och beredas av nuvarande styrelse.


Är du inte medlem men vill ändå gå på mötet så går det utmärkt att lösa medlemskap på plats.


Föredragningslista för Årsmötet publiceras här på hemsidan en vecka innan mötet och finns även att hämta från samma tidpunkt på kansliet under dessas öppettider.


Varmt välkomna önskar styrelsen i Örebro SK Bandy