Info från klubben

Som vi nu börjar bli vana vid är det osäkra tider där förutsättningar kan förändras med kort varsel. Här är en lägesrapport för vad som gäller i Örebro SK Bandy just nu med fokus på vårt representationslag.

Serien som skulle ha startat den 31/10 blev p.g.a. lokala restriktioner senarelagd till den 19/11. Man sköt på de tre första omgångarna och placerade in dessa i luckor för bl.a. landslagsuppehåll. Med de nya restriktioner som infördes på regional nivå i flera län i tisdags, så är detta datum inte heller realistiskt även ifall det är vad som gäller för stunden och det vi just nu jobbar efter. Men eftersom restriktionerna i bl.a. Örebro och Jönköping är satta fram till den 24/11, ja, ni förstår problematiken. Det lär inte bli seriestart innan 25/11.

Vi får helt enkelt vänta in beslut från SBS:s TK som jobbar stenhårt för att finna en så bra lösning som möjligt för alla så att säsongen går att genomföra.


Här vill vi poängtera att vi inte finner det omöjligt att ytterligare korrigeringar av eventuellt nya spelprogram och uppskjutna matcher kan ske. Vi har exempelvis ingen tydlig bild av vad som händer ifall ett BandyAllsvenskt lag drabbas av flera sjukdomsfall p.g.a. Covid-19 precis innan match eller har flera spelare satta i karantän under en matchvecka.


Säsongskortsförsäljning

Säsongskortsförsäljningen är en annan fråga vi vill belysa. Som det ser ut just nu så kommer ett publiktak om 50 att ligga kvar en längre tid framöver om inte smitt siffrorna sjunker drastiskt på kort tid. Därför kan vi just nu bara garantera säsongskortsinnehavare att få se någon av våra matcher i vinter.


Hur ska du då få använda ditt säsongskort? Det råder det ju så klart stor tveksamhet kring. I vilken utsträckning du som säsongskortinnehavare kommer kunna gå på matcher är beroende på vilket åskådarantal som tillåts. Sedan kommer det att ske en utlottning för er som har säsongskort (vid över 50 sålda), likt vad andra klubbar har gjort.

Eventuella kompensationer för köpt säsongskort kommer inte att kunna fastslås förrän säsongen är genomförd, eftersom att vi behöver veta hur många matcher som NI hade möjlighet att se, om ni vill ha tillbaka pengarna för köpta säsongskort eller om ni vill stötta klubben genom att skänka hela beloppet till föreningen.


När det gäller lösbiljettförsäljningen så får vi lov att återkomma kring detta när vi vet mer om hur många säsongskort vi har sålt samt vilket publiktak vi får.


Vad händer just nu med verksamheten i föreningen?

Vad gäller föreningens dagliga verksamhet så har U-truppen tagit uppehåll i sin träning tills vidare. A-laget tränar ikväll efter OK från styrelsen (SBF låter föreningarna själva välja hur man vill göra med träning), sedan tar laget en vecka ledigt och ställer därefter in siktet på att man tränar inför en premiär helgen 28-29/11. Så ser det ut just nu.


Det är viktigt att poängtera att vi har daglig kontakt med vårt medicinska team samt är mycket noggranna med hygienen och vilka vi träffar utanför bandyn. Vi städar alla A-lagets ytor varje dag och vi tvättar enligt instruktioner. Givetvis är spelare som eventuellt uppvisar minsta lilla symtom beordrade att stanna hemma samt att boka tid för test.


Övrigt

Vi följer utvecklingen noga och styrelsen bedömer hela tiden veckovis vilka eventuella åtgärder som vi behöver vidta i föreningen på såväl kort- som lång sikt för att hålla ihop verksamheten på ett bra och ansvarsfullt sätt.