Göran Liljegren

Ösk Bandy årsmöte 2023

ÖSK Bandy välkomnar Göran Liljegren som ordförande och genomför viktiga ändringar i styrelsen. Nytt fokus sätts på klubbens historia och bättre arrangemang för bortamatcher.

Göran Liljegren ny ordförande!

På måndagskvällen höll Ösk Bandy årsmöte på Behrn Arena med sedvanliga frågor på dagordningen såsom ekonomi, val mm.

Som justeringsmän valdes Tomas Kåretun och Hans Willén.

Till ordföranden för mötet valdes Lars-Peter Alexandersson och till sekreterare Jerker Lindgren.

Det blev till vissa delar en ny styrelse där tidigare ordföranden, Göran Liljegren åter blev vald som ordförande efter några år som sekreterare. Det innebär bl.a att Anders Bohmansson inte längre är med i styrelsen liksom kassören Lars Ahlin som avgick 1 år i förväg.

Styrelsens utseende efter årsmötet, men innan det konstituerande mötet ägt rum: Ordförande Göran Liljegren, ledamöter är, Lennart Eriksson (omval 2 år), Tomas Eriksson (omval 2 år), Dan Fileby (nyval), Tomas Kåretun, Ingela Lundgren och Niklas Holmgren (Fyllnadsval 1 år).

Slutar i styrelsen gör Mikael Johansson, Anders Bohmansson och Åke Bredberg. Den sistnämnde kvarstår dock som suppleant med sin stora erfarenhet om ekonomi och allt annat inom klubben.

Som suppleant valdes också Elisabeth Andersson. Avgående Mikael Johansson kommer att adjungeras vid behov.

Ösk Bandy tackar alla avgående för deras jobb i föreningen.

Mötet lyckades inte välja ny valberedning så styrelsen fick uppgiften att lösa det senare.

Två motioner som båda var från supporterklubben Svampen var inlämnade och handlade om att klubben skall informera alla spelare och ledare kring laget om Ösk Bandys ärorika historia samt att klubben skall verka för att bortamatcher på vardagar inte, om det är längre än 20 mil, inte skall spelas på vardagar. Samt att helgmatcherna med längre resa än 20 mil skall ske inom tidsintervallet lördag 13.00 till söndag 16.00 för att möjliggöra för supportrar att kunna hinna till dessa. Båda antogs av mötet.

Innan årsmötet tilldelades två personer Örebro Sportklubbs silvermedalj för förtjänstfullt arbete inom Ösk familjen av Ösk-alliansens ordförande Jerker Lindgren. De belönade är Tomas Eriksson och Niclas Holmgren.

Ösk Bandy