Liljegren omvald på lugnt årsmöte!

Ny styrelse vald!

Ösk Bandy höll årsmöte på onsdagskvällen på ”Sääws hylla”, cafét vid bandyplanen inför ett 20-tal personer.

Verksamhetsberättelsen godkändes med villkoret om revisorn ger den ekonomiska berättelsen godkänt. Den ekonomiska berättelsen var inte klar till årsmötet då revisorn varit bortrest.

Det var inga stridsfrågor som avhandlades utan det gick lugnt tillväga på alla vis.

En motion från medlemmar menade att klubben skall verka för att bandyn skall vara kvar på Behrn arena och inte låtas sig flyttas till annan plats om det blir aktuellt. Mötet godkände motionen men konstaterade också att frågan inte är aktuell just ju.

Till ny styrelse valdes:

Göran Liljegren, ordförande (1 år omval)

Dan Filbey, vice ordförande (1 år kvar)

Ingela Lundgren, kassör (2 år nyval)

Tomas Eriksson, sekreterare (1 år kvar)

Elisabeth Andersson, ledamot (2 år nyval)

Niclas Holmgren, ledamot (2 år nyval)

Lennart Eriksson, ledamot (1 år kvar)

Evelyn Becsei, ledamot (2 år nyval)

Text & foto: Lennart Eriksson