Säkerhet & Trygghet

 

Vi vill att Du ska känna Dig trygg och välkommen på arenan. Örebro SKs arbete med trygghet, säkerhet och service utgår från föreningens värdegrund och uppförandekod som all personal samt besökare förväntas agera enligt.

 

 

Det övergripande målet för arbetet vid matcharrangemang är att alla som arbetar på eller besöker Behrn Arena ska vistas i en allt igenom trygg och säker miljö. Detsamma gäller på väg till och från arenan i samband med våra matcher, vilket även inkluderar våra bortamatcher.

 

Ingen ska behöva utsättas för våld eller hot om våld eller rasistiska, diskriminerande eller på andra sätt nedsättande påhopp. Ingen ska heller känna att deras trygghet eller säkerhet äventyras på något annat sätt.

 

 

Personal med särskild fokus på trygghet och service

 

Vid varje matcharrangemang arbetar ett stort antal personer med trygghet, säkerhet och service för att på bästa sett ge Dig en positiv upplevelse.

 

 

Publikvärdar


Publikvärdarnas roll är att höja trivseln bland publiken. Deras huvudsakliga uppgifter består i att med ett serviceinriktat och välkomnande bemötande hjälpa våra åskådare till rätta, upprätthålla en säkerhetsberedskap med betoning på sjukvård, brand och evakuering samt vara behjälpliga vid oförutsedda händelser.
Målet är att vid alla tillfällen erbjuda vår publik trygghet, säkerhet och service. Våra publikvärdar bär gula västar och på varje läktare. Tveka inte att kontakta våra publikvärdar under Ditt besök på arenan om det uppstår frågor. De är där för Din skull!

 

 

Läkare/Sjukvårdare


Vid varje BandyAlsvenskmatch finns minst en läkare på plats. Ansvarig läkare kontrollerar inför varje match att sjukvårdsutrustning och hjärtstartare är komplett och funktionsduglig.

 

 

Ordningsvakter


Ordningsvakterna är vår primära resurs för att hantera säkerhetsrelaterade incidenter på arenan. För att få tjänstgöra som ordningsvakt vid ett Elitseriearrangemang i bandy måste man ha genomgått polisens arenautbildning för ordningsvakter. Våra ordningsvakter bär blå uniform.

 

 

Kameraövervakning, visitation och rätten att neka tillträde till arenan

 

 

Kameraövervakning


Vi har ingen kameraövervakning i arenan mer än det som filmas live för BANDYPLAYs räkning.

 

 

Visitation


Som arrangör ansvarar Örebro SK för säkerheten för Dig som åskådare i samband med match. Våra publikvärdar genomför därför visitation före inträde på arenan. Detta görs för att förhindra att förbjudna föremål som kan användas som vapen ska föras in på arenan. Besökare är skyldiga att på begäran av Örebro SKs personal låta sig visiteras. Om någon vägrar visitation har föreningen rätt att neka personen inträde på arenan. Kom ihåg att detta är för Din säkerhets skull.

 

 

Örebro SKs befogenheter


Örebro SK har som arrangerande förening rätt att neka den som är påtagligt berusad eller påverkad av droger tillträde till arenan.
Den som täcker ansiktet på ett sätt som försvårar identifikation och som befaras störa ordningen äger inte tillträde till arenan.
Det är inte heller tillåtet att medföra alkohol eller andra droger, vapen eller potentiellt farliga föremål, pyroteknik eller andra brandfarliga vätskor in på arenan.
Observera att det inte heller är tillåtet att bära klädesplagg, flaggor, banderoller etcetera, som på något sätt uttrycker missaktning för exempelvis etnisk tillhörighet, religion, sexuell läggning med mera.

 

För fullständig information läs våra Ordningsregler

 

 

Utrymning av stadion

 

I händelse av en nödsituation kan arenan behöva evakueras med mycket kort varsel. (En evakuering kan uppkomma även vid andra situationer). Det finns en evakueringsplan som täcker evakuering både i samband med match och andra evenemang på arenan. En förutsättning för att vi ska kunna hantera en utrymning tryggt och säkert är att du som gäst respekterar att trappor och utrymningsvägar hålls fria. Våra funktionärer som arbetar vid evenemangen är välinformerade om evakueringsplanens innehåll för att snabbt kunna inta sina roller. Som gäst ska du följa funktionärernas anvisningar och så snabbt som möjligt lämna arenan den väg som anvisas.

 

 

Vår förhoppning är att Du som besökare ska känna dig trygg och säker på Behrn Arena. Har Du åsikter eller tips om hur vi kan göra saker och ting bättre i detta avseende, kontakta gärna föreningens evenemangs- och säkerhetsansvarige Dan Filbey 073-208 88 85.