Värdegrund

 

 

Örebro SK vill vara en förening i ständig utveckling och med en verksamhet i framkant som skapar sportslig framgång och samhällsnytta. Allt vi gör bottnar i vår föreningskultur och våra värderingar.

 

Örebro SKs värdegrund bygger på ledorden Stolthet, Hjärta & Passion. Ord som ska genomsyra hela vår verksamhet, från våra lag, till våra medlemmar, supportrar och vårt arbete ute i samhället.

 

Stolthet

Vi är stolta över vår historia och det engagemang vi skapar. Vi står tillsammans i med- och motgång. Vi vinner, förlorar och kämpar tillsammans både på och utanför planen. Både inom bandyn och i vårt samhälle.

 

Hjärta

Vi utmanar oss själva och andra genom att tänka i nya banor och på nya och annorlunda sätt. Vi tar vara på det unika. Därmed blir vi föregångare och förebilder. Detta kan gälla alltifrån sportsliga ambitioner till nya mötesplatser, framtidens samhällsengagemang, det moderna sportkontoret, supporterinitiativ.
Våra verktyg heter engagemang, innovation, mod, ansvar, driv, nyfikenhet, transparens, involvering och öppenhet.

 

Gemenskap

Genom bandyn och vårt samhällsengagemang samlar vi människor med olika bakgrunder. Oavsett ålder, kön, etnicitet, religion, sexuell läggning, fysisk eller psykisk förutsättning är Örebro SK Bandy och Behrn Arena en mötesplats för ALLA.

 

Stadgar

Stadgar för Örebro Sportklubb Bandyklubb.
(Antagna på föreningens årsmöte den 25/5 2020.)