Personuppgiftspolicy Örebro SK

 

Nedan förklarar vi i 13 enkla punkter hur vi jobbar för att du ska känna dig trygg med att lämna dina personuppgifter till oss, och veta att vi uppfyller de krav som ställs för att värna om din integritet.

 

 1. Allmänt om GDPR
  Från den 25 maj 2018 gäller Dataskyddsförordningen GDPR (General Data Protection Regulation). GDPR ersätter den befintliga Personuppgiftslagen (PUL) och gäller för alla länder inom EU. GDPR har tagits fram för att skydda dig som kund och dina rättigheter avseende hantering och spridning av dina personuppgifter. Nuvarande svenska PUL är egentligen grunden till GDPR och merparten av PUL återfinns i GDPR.
 2. Vad är en personuppgift?
  En personuppgift är sådan information som direkt eller indirekt kan kopplas till dig som person. Personnummer, namn, adress, telefon, e-postadress etc. Icke-personlig information om bokningar, försäljning och aktiviteter inkluderas inte då detta räknas som affärshemligheter och i många fall omfattas av bokföringsregler och redovisningsplikt som Örebro SK som företag/förening måste följa.
 3. Behandling av personuppgifter
  Örebro SK vill att du ska känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. Vi värnar om din personliga integritet och därför sker behandlingen av personuppgifter utifrån de krav som finns i Dataskyddsförordningen (GDPR) och andra tillämpliga lagar.
 4. Personuppgiftsansvarig
  Örebro Sportklubb Bandy med organisationsnummer 875001-6878 är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som sker.
 5. När sker behandling av personuppgifter?
  Örebro SK Bandy behandlar dina personuppgifter:
 • När du ansöker om och löser medlemskap i föreningen
 • När du köper biljetter och produkter i vår webbshop/biljettsystem
 • När du anmäler dig till någon av våra tjänster, nyhetsbrev m.m.
 • När du anmäler dig till att delta i tävlingar, omröstningar eller utlottningar som vi arrangerar
 • När du loggar in på vårt trådlösa nätverk
 • När du söker kontakt med oss i övrigt, till exempel genom e-post och vid besök på våra matcher och andra evenemang
 • När du deltar i olika typer av undersökningar som vi utför
 • När du är leverantör till oss
 • När du är kund till oss
 1. Registrerade uppgifter
  Vi registrerar i första hand endast kontaktuppgifter som namn, adress, telefonnummer och e-postadress. För att säkra identifiering registrerar vi i medlemsregistret och ekonomisystemet även personnummer.
  Om du representerar en organisation registrerar vi även information som befattning och andra uppgifter relaterade till denna roll.
 2. Ändamålet med behandlingar av personuppgifter
  De personuppgifter som du lämnar till oss lagras i våra system och används för de ändamål de är avsedda för, samt för att hålla dig informerad kring våra eller väl utvalda samarbetspartners erbjudanden. Tidigare köpbeteenden kan komma att användas som grund för att välja ut de erbjudanden som är relevanta för dig.
 3. Utlämnande av personuppgifter
  Örebro SK lämnar inte vidare personuppgifter till tredje part utan ditt godkännande. Däremot använder vi oss av systemleverantörer som indirekt då får tillgång till personuppgifterna, samt andra ombud som är nödvändiga för att vi ska kunna uppfylla våra åtaganden. Det kan t.ex. vara ett tryckeri för tryck och distribution av medlemskort. Med samtliga leverantörer vi använder har vi personuppgiftsbiträdesavtal som skyddar dina personuppgifter från otillbörlig behandling. Våra samarbetspartners är noggrant utvalda för att hjälpa oss att leverera de åtaganden vi har gentemot dig.
  Vi lämnar aldrig vidare personuppgifter för direktmarknadsföring, men däremot kan det förekomma erbjudanden från våra samarbetspartners i samband med information som skickas till dig ifrån oss.
 4. Hur länge finns uppgifterna kvar?
  Vi behåller dina personuppgifter endast så länge det krävs för att vi skall kunna fullgöra vårt åtagande eller det som krävs av lagar och förordningar eller föreningshistoriskt intresse. Om vårt åtagande endast består i att delge information, d.v.s. om du endast är prenumerant på vårt nyhetsbrev, kan du när som helst välja att avsluta detta, enligt instruktion i brevet.
 5. Säkerhet och skydd av personuppgifter
  Örebro SK Bandy har inför införandet av GDPR sett över rutiner och vidtagit nödvändiga säkerhetsåtgärder för att skydda personuppgifterna mot otillbörlig åtkomst, förändring och förstörelse.
 6. Rättelse, radering och tillgång
  Du har rätt att få veta vilka personuppgifter vi har lagrade om dig. Om du upptäcker felaktiga personuppgifter om dig kan du begära att de rättas eller tas bort. Kontakta oss via oskbandy1908@telia.com
 7. Kontakt
  Om du har frågor om behandlingen av personuppgifter är du välkommen att kontakta oss via e-post oskbandy1908@telia.com eller via brev till:
  Örebro SK Bandy, Restalundsvägen 10, 702 16, Örebro
 8. Klagomål
  Är du missnöjd med hur vi hanterar personuppgifter är du välkommen att kontakta oss så ska vi göra vårt bästa för att hjälpa dig. Du har också rätt att lämna in ett klagomål till Datainspektionen, som är ansvarig tillsynsmyndighet för att lagstiftningen efterföljs.

 

 


 

 

Örebro SK Bandys personuppgiftspolicy, oktober 2021