Finansiell information

 

Här hittar du information om verksamheten. Klicka på filerna för att läsa.

Verksamhetsberättelser

 

Verksamhetsberättelse 2020/21

Årsredovisningar

 

Årsbokslut 2020/21